Roztroušená skleróza

 

    

Léčení roztroušené sklerózy vioforterapií

 

     Roztroušená skleróza (lat.  sclerosis  multiplex)  je  nemoc,  u které

     vlastní imunitní systém napadá  centrální nervovou soustavu  orga-

     nizmu a způsobuje rozpad myelinových pochev.

 

     Pro zastavení dalšího postupu onemocnění roztroušenou sklerózou

     a vylepšení stávajícího stavu pomáhá významně aplikace  vioforsti-

     mulace přístrojem Viofor JPS Systém.  Zásadní  účinek této terapie 

     byl prokázán řadou klinických testů a praxí  za dobu více než 17 let 

     vývoje a používání této metody.

     Výsledky najdete například:  www.viofor-cz.cz/klinicke-zkousky/

 

     Při uvedeném onemocnění je třeba aplikovat vioforstimulaci v délce

     10 minut 1 - 2x denně a to trvale.  Vynechání vioforstimulace po ur-

     čité období,  například  při  cestě  na  dovolenou obtíže  nezpůsobí.

     V případě aplikace  vioforstimulace po  omezenou dobu,  například 

     při  pobytu na specializovaném zdravotnickém  zařízení pomůže ve

     zlepšení celkového stavu a ke zpomalení  dalšího  postupu roztrou-

     šené sklerózy.

 

     Úspěšnost léčení RS podle výsledků klinických testů:

     Značné zlepšení stavu u 50 % pacientů, zlepšení stavu u 40 %,

     zastavení postupu RS u 99 % pacientů.

 

     Konkrétní účinky při léčení RS, které vioforstimulace přináší:

  • zastavení dalšího postupu nemoci

  • zlepšení až obnovení pohyblivosti a stability

  • regeneraci myelinových pochev a nervů

  • protispastické a protizánětlivé působení

  • prevenci a léčení proleženin

  • celkovou regeneraci organizmu a zvýšení jeho energie

  • naprostou absenci vedlejších nepříznivých účinků

 

      Nutnost dlouhodobé aplikace vioforstimulace.