Pooperační hojení

 

   Vioforterapie  urychluje až o 50 % hojení pooperačních nebo

   poúrazových ran.  Je to dáno mimořádným působením viofor-

   terapie na  organizmy.  Zároveň  probíhá  pasivní rehabilitace 

   postižených částí těla.  Vioforterapie (vioforstimulace) odstra-

   ňuje otoky, záněty,zvyšuje odolnost pooperačních ran i celého

   těla  proti  infekci, dává  energii  ATP,  zlepšuje  výživu  buněk

   a stimuluje celou řadu dalších  procesů nutných k úspěšnému

   a  rychlému  hojení. Tato  působení  jsou  prokázána  klinicky

   a pro tyto účinky je vioforterapie  používána v řadě  zdravot-

   nických zařízení.

   Působení  vioforterapie lze využít i v regeneračních zařízeních,

   která vioforterapii využívají nebo v domácnostech.