Prodej obuvi Hanák je omezen na bezhotovostní prodej

formou převodního příkazu.

Poradenství po telefonické dohodě - 603 209 323.

                          

 

 BOTY A STÉLKY J HANÁK R®

bezplatné poradenství

 

 

Biomechanická obuv nové generace: 

Aktivní biomechanická stélka J HANÁK R®

 

Přednáška pana Josefa Hanáka v Pardubicích

 

Přednášku vynálezce této stélky si lze poslechnout v archívu

Českého rozhlasu na webové adrese:

 https://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/66185

 

   Co stélka Hanák vlastně dělá

   Biomechanická aktivní stélka (vložka)  J Hanák R® se nepřizpů-

   sobuje nesprávně tvarované noze, ale sama na ni působí. Tento

   geniální vynález pana  Josefa  Hanáka zlepšil kvalitu života tisí-

   cům lidí.

 

   Biomechanická stélka může pomoci získat přirozené postavení

   a  mechaniku pohybu tak,  jak by měla  správně odpovídat kon-

   strukci naší tělesné schránky. Takto může dojít k postupné har-

   monizaci  celého  pohybového  aparátu.  V  souvislosti s tím lze

   očekávat  obnovení  řádného  zásobování  jednotlivých  orgánů

   krví, odstranění energetických bloků a harmonizaci  organizmu.

 

   To vše se může  projevit na  odeznění řady potíží, které organiz-

   mus třeba i dlouhodobě trápí. Může dojít tedy nejen k odstraně-

   ní  bolestí nohou,  zad,  páteře,  hlavy,  ale i k dalším pozitivním

   změnám na dalších orgánech, včetně zlepšení mozkové činnos-

   ti.

   K  pozitivnímu působení  může napomoci i stimulace reflexních

   bodů nohou.

 

 

„VŠE, CO VYTVÁŘÍ PŘÍRODA, JE TAK GENIÁLNĚ JEDNODUCHÉ,

ŽE SE JEN STĚŽÍ PŘIBLÍŽÍME SVÝM CHÁPÁNÍM

JEJÍ PODSTATĚ DOKONALOSTI“

Josef Hanák

 

   Od pradávna se člověk snažil chránit si chodidlo. Ať již to bylo z důvo-

   dů chladu, poranění či vyjádření mocenského či společenského posta-

   vení v lidském  společenství, č lověk si vytvářel spoustu variant, terito-

   riálně značně odlišných. Teprve průmyslová revoluce završila vývoj

   odloučení  člověka od  země,  které se  dotýkal  ploskami  nohou.

   Zatím  co starověk  ještě  respektoval  potřebu  funkčnosti obalu nohy,

   středověk již  oddělil  funkčnost a okrasu,  která vyjadřovala postavení

   v rozčleněné společnosti.  To vedlo až k neuvěřitelným deformacím

 

   nejen plosky a nohy, ale i celého těla.  Jako obvykle jsme se  nepo-

   učili a  unifikací v  průmyslové  výrobě  posledních  dvě až  tři sta roků

   jsme my, lidé,  navíc vytvořili  botu, která  dokonale  uzavřela chodidlo

   a pomalu jsme ji  zlepšovali až do  dnešního stavu,  který již nemá nic

   společného  s  chozením  bosýma nohama  po  travnaté louce, písku,

   mechu či jiném přírodním podloží.Plosku nohy jsme násilně obutím

   odtrhli od spojení s půdou jak  tvarově a nervově (instinkty) , tak

   energeticky.  Dnešní  vývoj v  obuvnickém průmyslu  vede přímo

   k popření  přirozenosti  a  implantování  umělých  tvarů a  funkcí,

   které fyziologicky devastují organismus. Můžeme to ještě změnit?

   Ano,  stačí  jen  citlivě vnímat  a hlavně  chtít. Každý z nás si to může

   uvědomit. Stačí jen dva týdny chodit bosky po písku pláže, kamíncích

   mořského dna a co nejméně používat boty. Vsunout chodidlo do boty

   na několik hodin zpáteční cesty je pak utrpením a jediným řešením je

   chodidlo vysvobodit vyzutím.

 

  

 Příklady možné harmonizace

 

 • při potížích s kosterním systémem a s nimi souvisejícími problémy

 • při potížích nohou nebo jejich velké zátěži, například v zaměstnání

 • při otocích nohou, bolestech zad, hlavy, alergiích a jiných potížích

 • při podpoře vitality a zdraví

 • při předcházení zdravotním potížím a degeneraci organismu

 

 

Provedení 

 

 • biomechanické aktivní stélky a obuv pro děti a dospělé

 • stélky standard - pro běžné uživatele

 

Důležitá upozornění 

 

 • Používání stélky Hanák nelze kombinovat s používáním jiných zdravotních vložek a bot. Působí na odlišném principu a jejich účinky se vzájemně vyruší.

 • Mají-li vložky Hanák působit tak, jak je jim vlastní, je nutné mít je pod chodidly po celý den. Tedy i například večer u televize či u PC. V opačném případě budou působit pouze jako příjemná a jen částečná prevence.

   

  Stélky a obuv Hanák je možno zakoupit v Centru relaxace a zdraví Pardubice. Více v kontaktech na stránkách.

 

Sportovní biomechanická obuv Hanák