Baňkování

 
 

 

 

         Baňkování je stará  metoda  používaná  k řešení problémů nejen

         pohybového aparátu, ale i celé řady dalších potíží. Baňkování se

         provádí přikládáním skleněných či plastových baněk na pokožku. 

         Ve vnitřním prostoru baňky je vytvořen různě velký podtlak, který 

         působí na organizmus.Baňky se používají k masáži nebo působí

         na harmonizaci energií těla prostřednictvím daných bodů na těle

         podle principů čínské medicíny.

 

         V našem Centru relaxace a zdraví baňkování s využítím obou vý-

         še uvedených způsobů používáme doplňkově pro zvýšení účinků

         samotné masáže  nebo k  odstranění různých  zdravotních potíží.