Kondiční orgánový skener

                  a poradna k regeneraci organizmu

 

    Pomocí  orgánového skeneru případně i v kombinaci s přístrojem

    EAV  lze  zjistit  kondici  Vašeho  organizmu  a v případě  potřeby

    a zájmu ho vhodnými postupy regenerovat tak, aby lépe fungoval.

 

    KONDIČNÍ ORGÁNOVÝ SKENER

 

    Moderní inovativní přístroj, založený  na  principech měření bioenergií

   a biomagnetismu. Snímá široké spektrum elektromagnetického záření

   vytvářeného různými tkáněmi, orgány i  jednotlivými buňkami lidského

   těla.  Speciální program následně vyhodnotí změny a kolísání elektro-

   magnetického vlnění. Z těchto změn vytvoří sadu „systémových hláše-

   ní“ o stavu Vašeho organizmu.

 

   Mezi přednosti tohoto přístroje patří zejména:

   • rychlé a bezbolestné měření – samotné skenování je kratší než 1 min.

   • rozsáhlý a detailní výstup měření

   • možnost preventivního odhalení možných budoucích obtíží a problémů

 

   Orgánový skener ukáže kondici:

   - kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního systému (srdce a cév, prokr-

     vení mozku)

   - zažívacího traktu

   - jednotlivých orgánů v těle (jater, žlučníku, slinivky, ledvin, plic, kůže…)

   - imunitního systému

   - gynekologické oblasti, menstruační cyklus

   - a dalších okruhů

 

   Doporučujeme 12 hodin před měřením nejíst sladká jídla, nepít

   povzbuzující nápoje a alkohol. Nenahrazuje lékařské vyšetření.