Diabetes

 

Diabetes mellitus - cukrovka

www.youtube.com/watch?v=70mS0203RS8&feature=youtu.be

 

        Jedná se o chronické onemocnění, které  se projevuje  poruchou

        metabolizmu sacharidů. Rozeznáváme 2 základní druhy a to dia-

        betes 1. a 2. typu. Liší se v příčinách vzniku,  mají však  podobné

        příznaky. Diabetes 1. typu vzniká jako autoimunitní  onemocnění,

        při kterém  dojde  ke zničení inzulín produkujících  buněk slinivky

        břišní. U diabetu 2. typu je časté, že slinivka břišní tvoří dostateč-

        né množství inzulínu, ale organizmus na něj pro  snížení citlivosti

        nereaguje dostatečně.

 

        Častými projevy  provázejícími cukrovku  obou typů je  například

        poškození cévní soustavy, oční sítnice, vznik diabetických angio-

        patií a gangrén, v buňkách probíhá proces karbonilace a glykace,

        což způsobuje zrychlení degenerativních procesů.

 

        Využití vioforstimulace přístrojem  Viofor JPS System u cukrovky

        obou typů je dvojího druhu. Jednak jako podpůrná metoda při lé-

        čení a zpomalení degenerativních procesů v organizmu a jednak

        při prevenci a léčení mnohých a častých komplikací provázejících

        toto onemocnění. Výsledky vioforstimulace u tohoto onemocnění

        jsou nadmíru výborné.

 

        Aplikace vioforstimulace při léčení diabetu obou typů

        působí zejména na:

  •  zvýšení citlivosti organizmu na inzulín
  •  zlepšení stavu cévního systému a sítnice
  •  regeneraci nervového systému
  •  prevenci a léčení diabetické angiopatie
  •  prevenci a léčení diabetických gangrén
  •  vymizení diabetické neuropatie
  •  prevenci a léčení diabetické retinopatie
  •  zpomalení degenerativních procesů
  •  regeneraci organizmu a zvýšení jeho energie
  •  prevenci a léčení proleženin (dekubitů)

        Příklad využití vioforstimulace při léčení následků

        diabetické angiopatie:

   Fotografie je z moravské nemocnice - počáteční stav

   a stav po 80 desetiminutových aplikacích vioforstimulace.