Alzheimerova choroba

 

   Léčení Alzheimerovy nemoci vioforstimulací

 

   Alzheimerova choroba (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemoc-

   nění postihující mozek.Postupně vede k demenci. Podle zveřejněných

   výzkumů mimo jiné k jejímu vzniku značně přispívají  přídatné potravi-

   nářské látky E 249 dusitan draselný  a E 250 dusitan sodný.

   Vioforterapie  zlepšuje  koncentrační a relaxační schopnosti pacientů,

   vede ke zlepšení paměti, při težších stavech vioforstimulace navozuje

   stav vertikalizace klienta.

   Nutnost trvalé aplikace vioforstimulace 1 - 2x denně 10 minut.