Využití vioforterapie

ve výkonnostním sportu.

 

Využití vioforterapie je nejen pro rychlou regeneraci

po výkonu, ale zejména pro jeho zvýšení. Vioforstimulace

zabraňuje shlukování červených krvinek a proto dovoluje

navázání kyslíku na každou samostatně. Zároveň zvyšuje

množství kyslíku rozpuštěného v tělních tekutinách

a schopnost jeho proniknutí do buňky. Pro uvedenou

vlastnost zvýšení výkonu organizmu vioforstimulací

přístroj Viofor JPS System s úspěchem využívá

například ruská cyklistická reprezentace.