Vioforterapie pro diabetiky

www.youtube.com/watch?v=70mS0203RS8&feature=youtu.be

 

Diabetes mellitus - cukrovka

 

   Jedná se o chronické onemocnění, které se projevuje  poruchou

   metabolizmu sacharidů.  U obou typů cukrovky pro zlepšení sta-

   vu výrazně pomáhá vioforstimulace (zvaná také vioforterapie).

 

   Častými projevy  provázejícími cukrovku  obou typů je  například

   poškození cévní soustavy, oční sítnice, vznik diabetických angio-

   patií a gangrén, v buňkách probíhá proces karbonilace a glykace,

   což způsobuje zrychlení degenerativních procesů organizmu.

 

   Regenerace organizmu přístrojem Viofor JPS System u cukrovky

   obou typů je dvojího druhu.  Jednak jako podpůrná metoda při lé-

   čení a zpomalení degenerativních procesů v organizmu a jednak

   při prevenci a léčení mnohých a častých komplikací provázejících

   toto onemocnění. Výsledky vioforstimulace u tohoto onemocnění

   jsou nadmíru výborné.

   Z praxe MUDr. Tognera s aplikováním  vioforstimulace:

 

      … další z indikací pro VS je diabetická  polyneuropatie

      dolních končetin. Pacienti po skončení kůry jsou téměř 

      bez potíží a tento stav trvá až půl roku ... Nad efekty

      Vioforu u diabetu by kroutil hlavou nejeden diabetolog. 

 

   Aplikace vioforstimulace při léčení diabetu obou typů

   působí zejména na:

 

  • zvýšení citlivosti organizmu na inzulín
  • zlepšení stavu cévního systému a sítnice
  • regeneraci nervového systému
  • prevenci a léčení diabetické angiopatie
  • prevenci a léčení diabetických gangrén
  • vymizení diabetické neuropatie
  • prevenci a léčení diabetické retinopatie
  • zpomalení degenerativních procesů
  • regeneraci organizmu a zvýšení jeho energie
  • prevenci a léčení proleženin (dekubitů)
  
   Příklad využití vioforstimulace při léčení následků

   diabetické gangrény:

                Léčení vioforstimulací v moravské nemocnici
 
 
       Bezbolestná aplikace vioforstimulace 1x denně 10 minut