Poúrazové působení

 

 Vioforterapie urychluje až o 50 % hojení poúrazových a poope-

 račních ran. Je to dáno specifickým působením vioforterapie na

 organizmus. Zároveň probíhá  pasivní rehabilitace  postižených

 částí těla. Vioforterapie (vioforstimulace) odstraňuje otoky, zá-

 něty, zvyšuje odolnost ran proti infekci, dává energii ATP,výživu

 buňkám  a  stimuluje  celou  řadu dalších  procesů nutných k ú-

 spěšnému a  rychlému  hojení. Tato  působení  jsou  prokázána

 klinicky a  pro  tyto účinky  je  vioforterapie  používána  v řadě

 zdravotnických zařízení.

 Působení  vioforterapie  lze využít i v regeneračních zařízeních,

 které vioforterapii využívají nebo v domácnostech.