Měření EAV Pardubice

 

Elektroakupunktura dle doktora Volla

 

     Jedná se o ryché a bezbolestné zjištění energetického stavu organiz-

      mu a jednotlivých orgánů metodou elektroakupunktury podle doktora 

      Volla. Tyto výsledky lze využít při prevenci různých onemocnění a při

      odstraňování zejména chronických nebo dlouhodobějších zdravotních

      obtíží.

 

     Prevence nemocí je levnější a účinnější, než zdlouhavé odstraňování

     následků opomenuté péče o vlastní tělo.  Zjištění  aktuálního energe-

     tického stavu organizmu provádíme přístrojem EAV. Vyšetření je bez-

     bolestné a jeho pomocí lze  odhalit případné hrozící  zdravotní potíže

     nebo příčiny potíží stávajících.

 

    Měření probíhá přikládáním elektrod na koncové body meridiánových

    drah jednotlivých orgánů. Měření je rychlé a bezbolestné.