Masáž Pardubice

Masáž Pardubice

Masáž

Podle požadavků klienta společně vybereme nejvhodnejší druh masáže nebo

navrhneme nejvhodnější kombinaci masáží a jiných technik. Základním cílem je

maximálně naplnit představy a potřeby našich zákazníků. Nejčasteji používané

techniky jsou Dornova metoda, klasická masáž, Breussova masáž, lymfatická

masáž, baňkování. Více podrobností o uvedených technikách najdete v jednot-

livých složkách těchto stránek, viz:

www.centrum-zdravi.com/masaze-pardubice/