Cvičení na krční páteř

 

Máte sedavé zaměstnání, strávíte hodně času u počítače

nebo Vás jen prostě obtěžují problémy související s krční

páteří? V tom případě Vám mimo masáží a Dornovy metody

doporučujeme i toto jednoduché cvičení, které můžete

provádět kdykoliv a kdekoliv.

 

Cvičení na krční páteř v sedě na židli:

 

  1. Hlavu skloníme bradou k hrudníku a pak vytočíme doprava a podíváme se do P horního rohu místnosti a poté opět skloníme hlavu k hrudníku. Totéž provedeme i na levou stranu. Několikrát zopakujeme.

  2. Zhoupneme hlavu od L ramene k P rameni, přitom bradu skloníme k hrudníku a na druhou stranu, několikrát opakujeme.

  3. Vysunujeme bradu vodorovně dopředu, jako na kolejnici, tzv. husí krk, několikrát. Hlavu nezakláníme!

  4. P dlaň přiložíme na P ucho tak, aby předloktí směřovalo kolmo k hlavě, a vyvíjíme hlavou protitlak proti dlani, to samé L dlaní na L ucho, několikrát opakujeme.

  5. Propletené prsty rukou přiložíme na čelo a vyvíjíme protitlak čelem dopředu, proti spleteným prstům, několikrát opakujeme.

  6. Propletené prsty přiložíme na zátylek a tlačíme hlavou proti nim dozadu, několikrát opakujeme.

  7. Prsty L ruky přiložíme (jako hrabičky) z P stran krční páteře, s výdechem otočíme hlavu doprava, několikrát, potom prsty P ruky z L strany, hlavu otáčíme doleva s výdechem, několikrát opakujeme.

  8. Promasírujeme P rukou trapézový sval od krku až k levému rameni a potom L rukou i druhou stranu.

  9. Zvedáme obě ramena současně k uším, potom střídavě.

  10. Několikrát zatočíme rameny dozadu a pak jako mlýnek, když je L dole, P je nahoře, potom na druhou stranu.