Vioforstimulace

Vioforstimulace

Je nový druh fyzikální terapie (nepřesně vioforterapie), která regeneruje buňky organismů. VIOFORSTIMULACE znamená v praxi stimulaci na zařízení Viofor JPS System vyvinutém na základě patentu tří vědců, uznávaných lékařů, profesora MUDr. Jaroszyka, profesora MUDr. Paluszaka a profesora MUDr. Sieroně. Více najdete v MENU pod Vioforterapií.