Poukázka věrnostního programu

opravňuje ke každé 5 hodině masáže zdarma.