Dornova metoda PLUS

 

Specializace na pohybový aparát a lymfatické masáže

 


 

            DORNOVA METODA PLUS  vychází z klasické Dornovy metody.

            Navíc  je rozšířena o  řadu nových prvků a proto se  již jedná o samo-

            statnou registrovanou  metodu.  Dornova metoda plus  podstatně 

            posunula možnosti původní Dornovy metody při řešení potíží pohy-

            bového parátu a problémů s ním souvisejících.

 

            Dornova metoda PLUS je jemná manuální metoda, která za aktivní

            účasti klienta vrací klouby a obratle do správné polohy.  Základní roz-

            díl mezi  klasickou chiropraxí  je aktivní spoluúčast  klienta a nenásilí. 

            Nalezením  správné polohy obratlů a  kloubů dochází k odstranění řa-

            dy energetických bloků, které mohou být příčinou dlouholetých potíží

            s pohybovým aparátem, případně  jiných problémů  s nimi spojených.

            Například disfunkcí různých orgánů.  Uvolněním těchto bloků dochází

            také občas také k odstranění psychických problémů.

            Jedním z  projevů  Dornovy metody PLUS  je uvolňování uložených

            toxinů, takže  důležitou zásadou je dostatečně pít v průběhu ošetření

            i po něm.

            Většina lidí, aniž by to věděla,  má rozdíl v délce dolních končetin

            5 - 30 mm. Zbývající část má dolní končetiny sice stejně dlouhé, ale

            o podobnou délku v kloubech povytažené.  To vede k výše uvedeným

            potížím, ale také může být jednou z příčin artrózy. V průběhu ošetře-

            ní se klienti naučí cviky pro udržení dosaženého zlepšení.

            Souběžně s Dornovou metodou Plus je používána Breussova masáž,

            která přispívá k účinnějšímu postupu při odstraňování problémů. Roz-

            volní okolí páteře a umožní ji doladit polohu obratlů správné.Zároveň 

            dochází ke stimulaci energetických bodů na dráze močového měchýře,

            jež je z hlediska čínské medicíny mimořádně důležitá. 

            Breussova masáž je velmi příjemná  a dochází při ní k hlubokému

            fyzickému i psychickému uvolnění. Používáme při ní  třezalkový olej,

            který má mnoho pozitivních účinků. Proniká až k ploténkám, které re-

            generuje.

            Při odstraňování problémů pohybového aparátu Dornovou metodou

            je potřeba počítat s 1 - 4 ošetřeními v délce  60 - 90  minut.  Aplikací

 

            Dornovy metody plus  může dojít k odstranění dalších potíží  zdánlivě

            s pohybovým aparátem nesouvisejícími.

            I v případě,že v současnosti nemáte žádné potíže, doporučujeme Vám

            abslovovat alespoň jedenkrát Dornovu metodu z preventivních důvo-

            dů.  Srovnáme společně polohu kloubů dolních  končetin a zároveň se

            naučíte srovnat si je samostatně.  Zkontrolujeme stav páteře z  pohle-

 

            du Dornovy metody  a rozvolníme ji  Breussovou masáží. Jedna takto

 

            užitečně a obvykle i příjemně  strávená hodina Vám může  pomoci vý-

            razně zlepšit stav kloubů  dolních končetin do budoucna a vyhnout se

            tak jejich případným náhradám za klouby kovové.