Spinal Touch

 

 

       Spinal Touch je jemná neinvazivní doteková metoda. Patří mezi

       holistické postupy, které působí na organizmus jako celek. Neřeší

       dílčí problémy, ale harmonizací celku aktivizuje vlastní regenerač-

       ní procesy organizmu, které dílčí problémy odstranují optimálním

       a přirozeným způsobem.

 

       Při aplikaci  Spinal Touch  se napravuje těžiště těla, uvolňuje

       se  pánevní oblast,  křížokyčlobederní skloubení,  celá páteř a o-

       kolní svalové skupiny. Zároveň se tělo napřimuje a tím se zlepšu-

       je tok energií i funkčnost organizmu. Dochází k stimulaci praktic-

       ky  všech  tělesných orgánů,  zejména trávicích  a  vylučovacích.

       Spinal Touch působí pozitivně na psychiku, která zpětně ovlivňu-

       je stav Vašeho těla.

 

       Výborné je kombinace  Spinal Touch  s dalšími metodami, 

       jako je například  Dornova metoda,  baňkování  nebo  Breussova

       masáž, protože Spinal Touch zvyšuje účinnost dalších použitých

       metod.