MASÁŽE PROTI CELULITIDĚ

 

 

 

 Proticelulitidové masáže

 a poradenství pro odstranění celulitidy

 

Zvýhodněná poukázka na 10 anticelulitidových masáží po

90 minutách s bonusem poradenství pro omezení celulitidy

 

 

         Pojem celulitida zná většina žen. Uvedené slovo označuje

      takzvanou pomerančovou kůži a je nevítaným průvodcem

      života velké části žen. Tento problém,zprvu může přerůst

      ve vážný problém zdravotní. Projevy celulitidy mohou být

      i upozorněním na jiné zdravotní potíže.

         

      Celulitidu  lze nejúčinněji odstranit nebo její stav vylepšit

      komplexním přístupem, který v sobě zahrnuje několik kro-

      ků. Jejich použití  se odvíjí od skutečného stavu celulitidy 

      u konkrétního klienta.

 

Kosmetická anticelulitidová lymfomasáž

 

         Proticelulitidová lymfomasáž odstraňuje nebo zmenšuje

      projevy celulitidy. Tato masáž se provádí zvláštními hmaty

      a zejména na místech tuhých tukových ložisek i větším ne-

      bolestivým tlakem. Anticelulitidová lymfomasáž, zvaná též

      lymfodrenáž,  uvolňuje  tuková  ložiska a odvádí z podkoží

      tekutiny. Zároveň dochází k detoxikaci a stimulaci imunit-

      ního systému.

         Masáž je příjemná a uvolňuje i psychicky. Pro prevenci ce-

      lulitidy, ke  zpevnění  podkoží a  zpomalení  stárnutí  pleti

      zejména v  oblasti obličeje, krku a dekoltu  doporučujeme

      lymfatické masáže aplikovat pravidelně.

     

 

         Aplikace proticelulitidové masáže není vhodná při:

         bronchiálním  astmatu,  srdečním selhávání,  zvýšené čin-

      nosti štítné žlázy, nedostatečně léčeném vysokém krevním

      tlaku, bolestivé nebo silné menstruaci.

 

         Nesmí se provádět při:

         horečce,  bakteriální infekci, zánětu podkoží,  akutním žil-

      ním  onemocnění,  nejasné bolesti břicha,  onemocnění ja-

      ter a ledvin,poruše srdeční činnosti,zhoubném nádorovém

      onemocnění, zeleném zákalu, patologickém těhotenství.

 

        Pro účinné vylepšení stavu celulitidy je potřeba apliko-

     vat minimálně 10 masáží při frekvenci 2 – 3 týdně a do-

     držovat navržená doporučení. Na tuto  řadu  masáží lze

     v našem Centru zakoupit zvýhodněnou poukázku.