Masáže Pardubice - proticelulitidová masáž

Odstranění celulitidy

 

MASÁŽE PROTI CELULITIDĚ

PARDUBICE

 

Poradenství pro odstranění celulitidy

 

Zvýhodněná poukázka na 10 anticelulitidových masáží po

90 minutách s bonusem poradenství pro omezení celulitidy

 

 

        Pojem celulitida zná většina žen. Uvedené slovo označuje

        takzvanou pomerančovou kůži. Objevuje se často již před

        dvacátým  rokem  věku a je nevítaným  průvodcem života

        velké  části  žen. Tento  problém, zprvu kosmetický, může

        postupem  věku  přerůst až ve vážný  problém  zdravotní.

        Projevy  celulitidy  mohou být   naopak i upozorněním na

        jiné zdravotní potíže.

        Celulitida  vzniká  zvýšením   propustnosti  cévních  stěn

        a snížením pružnosti podkožního vaziva.

        Tyto jevy způsobuje hormon estrogen, jehož produkce se

        rychle  zvyšuje v období puberty. Tukové  buňky  tlačí na

        okolní  krevní a lymfatické  cévy, čímž  se  snižuje přívod

        živin a odvod  odpadních látek. Podkožní  tuk se nedosta-

        tečně odbourává, jeho ložiska zbytňují a je proto zadržen

        v síti  tuhého  vaziva. Tam nadále zbytňuje vázáním další

        vody a na  povrchu  kůže se začne  projevovat  celulitida.

 

        Rozeznáváme 4 stupně  celulitidy, kdy třetí  stupeň provází

        již poškozování podkožní tkáně a čtvrtý je podstatným zdra-

     votním problémem.Celulitidu lze nejúčinněji odstranit nebo 

     její stav vylepšit  komplexním přístupem,  který v sobě zahr-

     nuje několik základních kroků. Jejich užití se odvíjí i od sku-

     tečného stavu celulitidy u konkrétního klienta. Proto je nej-

     lépe konkrétní postup konzultovat v rámci naší proticeluliti-

     dové poradny.

 

Kosmetická anticelulitidová lymfomasáž

 

        Proticelulitidová  lymfomasáž  odstraňuje  nebo  zmenšuje

        projevy celulitidy. Tato masáž se provádí zvláštními  hmaty

        a  zejména  na místech  tuhých  tukových  ložisek  i větším

        nebolestivým tlakem.

        Anticelulitidová lymfomasáž (lymfodrenáž) uvolňuje tuková

        ložiska  a  prostřednictvím   lymfatického  systému  odvádí

        z  těla  tekutiny, které  se  na ně vážou. Zároveň  dochází k

        detoxikaci  podkožní tkáně a stimulaci imunitního systému.

        Masáž  je  příjemná, uvolňující a to i po stránce  psychické.

        Pro  prevenci  celulitidy, ke  zpevnění podkoží a zpomalení

        stárnutí  pleti   zejména v oblasti  obličeje, krku  a dekoltu

        doporučujeme  lymfatické masáže  kombinované  vioforsti-

      mulací.

 

        Aplikace lymfomasáže není vhodná při následujících

        akutních potížích:

        bronchiálním astmatu, srdečním selhávání, zvýšené činnosti

        štítné žlázy, nedostatečně  léčeném  vysokém krevním tlaku,

        bolestivé nebo silné menstruaci.

 

        Nesmí se provádět při:

        zhoubném  nádorovém  onemocnění,  horečce,  bakteriální

        infekci, zánětu podkoží, akutním žilním onemocnění, nejas-

      né bolesti břicha, onemocnění jater a ledvin, poruše  srdeč-

      ní činnosti, zeleném zákalu, patologickém těhotenství.

 

       Pro účinné vylepšení stavu celulitidy je  potřeba apliko-

     vat 10 anticelulitidových masáží při frekvenci 2–3 týdně.

     Na  tuto  řadu  masáží lze v našem  Centru  zakoupit zvý-

     hodněnou poukázku. Aktuálně najdete v ceníku.